Om HoliBe & Ulrika

Ulrika LIard Wedin

Hej! Jag heter Ulrika Liard Wedin och jag utforskar livet som HoliBe.

HoliBe är en förkortning av Holistic Being, och det är just upplevelsen av att vara en hel varelse, där alla delar av dig får plats, som jag genom mina klasser, kurser, retreater och utbildningar önskar öppna upp för.

Som yoga- och meditationslärare och doula möter jag många kvinnor som ger uttryck för en längtan efter ett liv med mindre stress och oro, och mer balans, energi och glädje. Många har en känsla av att livet borde kunna vara så mycket mer. Det finns en önskan om en djupare kontakt inåt och en tydligare riktning framåt, men en osäkerhet kring vägen dit.

Jag ser yoga och meditation som kraftfulla redskap för välmående, personlig utveckling och självkärlek. När du stärker kontakten med din kropp och ditt inre ökar din förmåga att vara mer närvarande här och nu. Jag är övertygad om att en hållbar värld skapas av människor som mår bra och på djupet tycker om sig själva. När vi känner mer glädje, tacksamhet och kraft har vi större förmåga att dela med oss till andra.

Jag driver yogastudion HoliBeYoga i Höör och arbetar som doula i Skåne, men har också mycket verksamhet online. I min onlinekurs HoliBeMe - Lev i din fulla kraft hjälper jag dig att integrera olika redskap för holistisk hälsa. Vi fördjupar oss i verktyg för känslomedvetenhet, självcoaching, självmedkänsla och medveten närvaro i vardagen. Tillsammans skapar vi hållbara vanor, rutiner och ritualer för att ha kraften att leva våra största liv.

Om mig

Jag är yoga- och meditationslärare utbildad i Sverige och Indien, doula samt grundare av HoliBeYoga i Höör och medskapare på Infinite Yoga Malmö. Jag undervisar kundaliniyoga, gravidyoga, mamma-babyyoga, paryoga och yoga med fokus på känslomedvetenhet, och har grundat Infinite Holistic Mama gravidyogalärarutbildning tillsammans med Johanna Lindberg på Infinite Mama.

Min undervisning är intuitiv med fokus på känslor, närvaro och energiflöden, och jag använder yogan som en möjlighet att öppna upp för ökad medvetenhet och transformation. Jag har tidigare arbetat många år som kommunikationsstrateg och är utbildad i förändringskommunikation och coachande kommunikation samt är Belly2Belly-facilitator in training. För mig är kärlekens väg – bhakti – grundläggande och både min egna praktik och klasserna genomsyras av det öppna hjärtats energi. Min kraft och inspiration hämtar jag från naturen och från ashramet Gobind Sadan i New Delhi dit jag också arrangerar yoga- och meditationsresor.

Om du vill veta mer får du gärna höra av dig till mig på info@holibeyoga.se. Du kan också följa med på Instagram @holibe_ulrika och ta del av mina livesända meditationer på Facebook @holibeulrika. Vill du vara del av ett större community online med fokus på meditation, medveten närvaro och självmedkänsla är du varmt välkommen in i den slutna gruppen @HoliBeWe på Facebook.

Ulrika Liard Wedin

Yoga med mig i Höör!

”Höstterminen startar den 7 september. Välj mellan grundkurs och fortsättningskurs i kundaliniyoga samt gravidyoga och mamma-babyyoga”

Läs mer

Följ mig på Facebook

”Ta del av guidade meditationer och var del av ett community online”

Läs mer